Vakantie van 14/07 t.e.m. 3/08


De Ark van Pollare vzw is met vakantie van woensdag 14/07 tot en met dinsdag 03/08.

Dit betekent dat enkel de dieren die in het asiel verblijven hun nodige zorgen krijgen.
Er wordt geen afstand gedaan van dieren, noch zijn er opnames.
De Ark is ook telefonisch niet bereikbaar. Er zijn geen open zondagnamiddagen, geen herplaatsingen van kippen,… enkel en alleen rust.
Vanaf 04/08 beantwoorden we de mails opnieuw maar gezien de grote instroom van mails kan het dan nog enkele dagen duren voor je antwoord mag verwachten.

Indien je een dier in nood hebt gezien en je maakt je zorgen, neem dan contact op met de lokale politie en/of meld je bezorgdheid op deze website:

https://www.vlaanderen.be/verwaarloosde-of-mishandelde-dieren-melden

Vond je een gewond wild dier?
Neem dan contact op met het dichtst bij gelegen VOC:
Hun gegevens vind je hier:

https://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/adressen-contactgegevens

We wensen iedereen ook een deugddoende vakantie toe!
We horen/zien elkaar terug de eerste week van augustus.

Het team Ark van Pollare vzw.