Wat doen we? Hoe werkt het?


Onze werking kan je opdelen in 2 belangrijke zaken:

Dierenopvang – Opvang weidedieren

In de eerste plaats de opvang van weidedieren (cavia’s, pony’s, geitjes, kippen, konijnen, ezels, ganzen…)
Wij verschillen met een ‘klassiek’ asiel in die zin dat wij niet alle dieren herplaatsen.
Dieren die erg verwaarloosd zijn geweest of mishandeld, blijven bij ons wonen tot hun oude dag. Een ‘oud’ dier blijft ook sowieso hier en wordt niet meer herplaatst. Evenals invalide dieren.
Quasi alle dieren die in de Ark aanwezig zijn, komen uit inbeslagnames.

Jonge, gezonde dieren worden wel herplaatst bij mensen waarmee we een engagement aangaan. Dit kan gaan van thuisbezoek vooraf tot controle-bezoekjes achteraf.  Er wordt steeds een contract opgemaakt. Ook de adoptie van een dier is niet gratis. Ook hier weer kan de bijdrage verschillen en wordt deze vooraf besproken.

Wij werken zowel voor steden en gemeenten, maar ook voor politiediensten en Dierenwelzijn Vlaanderen. Als er nog ruimte is, werken we ook voor particulieren, maar dat is bijna nooit meer. Wegens te veel dieren uit inbeslagnames.
Waar kan je dan terecht om je dier af te staan? Een lijst met alle erkende dierenasielen kan je HIER vinden.

ArkVanPollare_LOGO

Zorgboerderij

Wij staan open voor IEDEREEN die ons wil komen helpen: Mensen net uit de psychiatrie, mensen met een burnout, jongeren met een time-out op school, ex-gedetineerden… Wij zijn ook een erkende plek door het Vaph voor dagbesteding.
Werkelijk iedereen is welkom. Wij werken samen met ‘Steunpunt Groene Zorg’ om mensen te begeleiden in hun vrijwilligerswerk. Best neem je met hen even contact op als hulpverlener.
Je mag ook spontaan als vrijwilliger langs komen (na afspraak) zonder ‘derde partij’, maar dan enkel als het gaat om zuiver invullen van vrije tijd. Indien er een ‘derde partij’ is betrokken (bvb CLB, dokter, reclassering,…) gaat het wel altijd via ‘Steunpunt Groene zorg’. Je spreekt dan best je begeleiding aan, je vertelt hen over ons en je vraagt om contact op te nemen met de mensen van ‘Steunpunt Groene Zorg’. Zij zorgen dan voor de rest.
Meer info groene zorg: Klik hier.

Els – Gedelegeerd bestuurder / voorzitter

Het psychisch welzijn van mensen vinden wij belangrijk, toch zijn wij geen professionele hulp op dat vlak. Een luisterend oor kan je hier wel vinden. En raad. Of doorverwijzing. Of het spreekwoordelijke schouderklopje. Of de hulp bij het maken van een afspraak naar professionele hulp, zelfs de begeleiding er naartoe.  Helaas gaat het leven niet steeds over rozen en heeft dit soms gevolgen voor een mens. Ook dan ben je hier welkom. Voor een goed gesprek of andere zaken waarmee we kunnen helpen. We zijn steeds bereid om te luisteren. We merkten ook al vaak op dat het afscheid nemen van dieren een gevolg kan zijn van ‘andere’ problemen. Ook dan willen we luisteren. Dat is waarom wij steeds vragen eerst een afspraak te maken, zo kunnen we tijd voor je maken. De koffie zal warm staan, de frisdrank koud.