Kuzco zoekt meters en peters


Kuzco is een lama. Hij is de zielsverwant van Jade die hier blijft wegens ernstige problemen met het gebit. Kuzco en Jade kwamen samen uit een inbeslagname (maart 2017) te Dilbeek waar 109 dieren in beslag werden genomen. De toestand daar was vrij dramatisch. Daarom werd meteen beslist toen we wisten dat Jade hier zou moeten blijven, dat Kuzco ook mocht blijven. Buiten elkaar hadden ze niets of niemand om te vertrouwen. En het zijn groepsdieren… Ze uit elkaar halen zou gewoon nodeloos leed veroorzaken.

Daarom zijn we op zoek naar peters of meters die 12 euro per persoon storten, zodat we ook Kuzco verder kunnen voorzien van korrels, fruit, groenten, hooi en stro voor onder zijn poep in het nachthok.

Meer verslaggeving over zijn inbeslagname kan je hier maar ook hier terugvinden.

Huidige peters/meters van Kuzco:

– Michael Van Geertruy
– Angelique Parent
– Patricia Haelterman
– Veronique Gaytant
– Isabelle Vanheuverswyn
– Silke Matthys
– Sophie Bruneel
– Eva Nyffels
– Chantal & Hans
– Ilke De Vriese

– Tristan Grypdonck

– Jinte en Joppe

Er zijn momenteel 10 peters of meters voor Kuzco.

Je wil het engagement aangaan voor dit dier?
Geef bij uw bank (via homebanking, app of aan het loket,…) de opdracht een permanente betaling te starten naar ons rekeningnummer BE71 3631 3202 9669 op naam van Ark van Pollare vzw. Kies als mededeling de naam van het dier.
U kiest zelf de dag van de maand dat u het beste uitkomt (bvb iedere 10de van de maand) en u laat het ons weten 
via mail (info@arkvanpollare.be).
Indien we mogen, plaatsen we dan uw naam bij het betreffende dier als peter of meter. Indien u liever anoniem blijft, respecteren we dat uiteraard.
U kan zelf, indien gewenst, ten allen tijde deze permanente opdracht weer stopzetten. U hoeft geen reden op te geven, maar laat de stopzetting even weten via mail. Zo kunnen we daar rekening mee houden en eventueel op zoek gaan naar andere peters of meters.
De Ark van Pollare vzw dankt u om een peterschap of meterschap te overwegen.