De kippen zoeken meters en peters


”In beslag genomen kippen kampen vaak met onverzorgde oude breuken, wonden, ziektes en ondervoeding”

Het merendeel van onze kippen komen uit inbeslagnames. Deze dieren zijn vaak verwaarloosd, mishandeld en meestal ziek waardoor ze al een ‘rugzakje’ met zich meesleuren. Keep in mind: in beslag genomen dieren zijn zelden gezond en moeten vaak een lange weg afleggen op verschillende vlakken. Na hun herstel maken we de afweging of ze fysiek en gezond genoeg zijn om ter adoptie te komen. Bij vele dieren is dat niet het geval en dan gunnen we ze een plekje bij ons in De Ark.

Deze kippen kampen vaak met onverzorgde oude breuken, wonden, ziektes, ondervoeding… en krijgen bij ons hiervoor de nodige zorgen. Jonge en gezonde kippen gunnen we uiteraard een nieuwe thuis waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Samen met de maandelijkse bijdrage van de meters en peters (€15) voorzien we hen van lekkere graanmengeling, groenten, fruit en brood, stro voor in hun stal en bekostigen we dierenartsbezoeken.

Huidige meters en peters van de kippen:

– Marie & Pieter

– Johan Ysewijn en Kleintje (geadopteerde batterijkip)

De kippen hebben momenteel 2 meter en peters

Je wil het engagement aangaan voor deze dieren?