Ark haalt reeds achtste keer dieren weg op zelfde adres…


“Vandaag werden 76 schapen, 6 lammetjes, 10 kippen en 10 kalkoenen in beslag genomen”, verduidelijkt inspecteur-dierenarts Yves Opsomer van de Inspectiedienst Dierenwelzijn. “Op basis van klachten werd recent opnieuw een controle uitgevoerd bij het gezin. Na een gesprek met de verantwoordelijken van de dieren bleek er geen enkel schuldbesef te zijn en deden ze de situatie af als normaal. Toch is die situatie vrij dramatisch en vereist ze onmiddellijke verbetering. Aangezien de verantwoordelijken zelf niks wilden veranderen, bleef voor ons het weghalen van de dieren over als enige optie. Zo zullen ze wel de nodige verzorging en voeding krijgen. Dat is ook waar ze recht op hebben.”