Tarieven


1) Zorgboerderij:

Wij ontvangen graag mensen, al dan niet met een beperking. Dit kan eenmalig zijn of voor een langere samenwerking. Bvb in het kader van arbeidstraject, daginvulling,…
Je neemt best even contact met ons op (liefst ruim op voorhand gezien het groot aantal aanvragen per jaar – maar ook lastcall doen we uiteraard ons best een oplossing te vinden) indien je bij ons wil langs komen. Zo kunnen we nagaan in welk kader je wil langskomen, hoeveel begeleiding wordt voorzien voor welk aantal bezoekers etc…
Enkele richtprijzen:
Begeleid bezoek:
– Langs komen met de klas (onderwijs), het rusthuis,…: 5 euro per persoon voor 1/2 dag (2 uur), 10 euro volledige dag (bezoek van 5 uur).
– Belevingsmoment (ongeveer 2 uur): 30 euro per persoon.
Langdurige begeleidingen/arbeidsplek/daginvulling:
– Dagbesteding via VAPH of PGB/PVB budget: 45 euro per dag (7 uur) per persoon.
Mensen die in aanmerking komen maar nog geen budget krijgen: 30 euro per dag. (7 uur)

– Time Out projecten: 15 euro per dag.
Stages, werkstraffen,… bieden wij gratis aan.
Meer info? Neem aub contact, liefst via mail.
Alle aanmeldingen (behalve via VAPH, werkstraffen of stages) gebeuren via Steunpunt Groene Zorg. (Sanne Van Looveren)
Sowieso wordt ieder traject uitgewerkt, ondersteund en begeleid door een geschoold en ervaren orthopedagoog.

 

 

 

 

2) Asielwerking voor weide- en neerhofdieren:

Helaas worden wij voor onze asielwerking meer en meer opgeroepen door politiediensten en/of Dierenwelzijn Vlaanderen. Daardoor is het vanaf 1/1/2019 NIET meer mogelijk om, als particulier, uw dieren bij ons binnen te brengen.
Vol is nu eenmaal vol en we blijven er naar streven dat de opgevangen dieren hier een betere (tijdelijke) thuis krijgen dan van waar ze komen. Wel werken we nog samen met steden en gemeenten die met ons een contract afsloten..
Ieder dier in ons dierenasiel wordt gesuperviseerd door een geschoolde (bachelor) en ervaren dierenverzorgster en we werken, indien nodig,  samen met 4 dierenartsen zodat ieder dier zeker de nodige zorg krijgt dat het verdient. Verder hebben we ook een orthopedagoog in dienst en kunnen we rekenen op een team van om en bij de 40 vrijwilligers.
Onze dieren staan onder permanent cameratoezicht, er is een modern branddetectiesysteem aanwezig, we zijn voorzien in degelijke/robuuste/diervriendelijke afsluitingen etc… om onze opvangdieren de nodige veiligheid te kunnen bieden.

Voor steden en gemeenten werken wij aan een vast tarief, dit kan eenvoudig worden opgevraagd via mail: info (at) arkvanpollare.be.
Voor inbeslagnames (max 50km in een straal rond Lennik) werken wij aan de tarieven, vastgelegd door de Vlaamse overheid.
Voor bepaalde zaken als het opvangen van pluimvee, educatieprojecten, tewerkstelling,… zijn er ook allemaal vastgelegde tarieven beschikbaar. Gewoon te verkrijgen op eenvoudig verzoek per email.

 

Waar kan ik dan als particulier terecht met mijn dier?
Ondanks dat er veel dierenasielen zijn, zullen er helaas altijd te kort zijn.
Een lijst met alle erkende dierenasielen vind je hier.