Izma zoekt peters en meters


Izma is een nandoe. Zij blijft nog als enige over van 3 nandoes die we in beslag namen, enkele jaren geleden. Het was een gigantische inbeslagname van 109 dieren.
Gezien de stress van de inbeslagname, de medische conditie van de dieren etc… besloten we hen een hele tijd bij ons te houden. Gezien de twee overlijdens achteraf, was dat geen slechte keuze.

Vermits Izma het hier goed doet en er toch altijd kans bestaat op ‘foute’ adoptie bij minder vaak geziene dieren, besloten we haar te houden. Ze komt eigenlijk met iedereen overeen en verdient haar geluk gewoon. Intussen is ze een vaste bewoner.

Meer verslaggeving over haar inbeslagname kan je hier maar ook hier terugvinden.

Met uw 6 euro per maand, draag je bij aan haar korrels, fruit, groentjes, stro, etc… We zorgen ervoor dat ze niets te kort komt.

Peters en meters van Izma:
– Tracy Van Maercke
– Sven Van Der Kelen
– Raf en Robbe Renders
– Isabella Berndt-Scherer
– Monique Thysens
– Deborah Delvoye
– Fonteyne Sadia
– familie Saeys

– De Bock Iris

– Emiel en Arno

– Kap&Sfeer

– Flo
– Chantal & Hans
– Rosi Bastiaensen

– Jurre Stalpaert en Obhe Broquet

– Cien De Braeckenier en Kristof Delaere

– Anna


Momenteel zijn er 14 meters/peters voor Izma.

Je wil het engagement aangaan voor dit dier?

Geef bij uw bank (via homebanking, app of aan het loket,…) de opdracht een permanente betaling te starten naar ons rekeningnummer BE71 3631 3202 9669 op naam van Ark van Pollare vzw. Kies als mededeling de naam van het dier.
U kiest zelf de dag van de maand dat u het beste uitkomt (bvb iedere 10de van de maand) en u laat het ons weten via mail (info@arkvanpollare.be).
Indien we mogen, plaatsen we dan uw naam bij het betreffende dier als peter of meter. Indien u liever anoniem blijft, respecteren we dat uiteraard.
U kan zelf, indien gewenst, ten allen tijde deze permanente opdracht weer stopzetten. U hoeft geen reden op te geven, maar laat de stopzetting even weten via mail. Zo kunnen we daar rekening mee houden en eventueel op zoek gaan naar andere peters of meters.
De Ark van Pollare vzw dankt u om een peterschap of meterschap te overwegen
.